Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 875
2013-06-27

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 27.06 – 4.07.2013

 

2 lipca

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

 

DYŻUR RADNEGO

4.07 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

dyżur pełnić będzie radny Marek Krupa.

 

XXXV Sesja Rady Miasta Chorzów

27 czerwca odbyły się obrady XXXV Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty następujących uchwał, m.in.:

1.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2012.

2.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia.

6.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/404/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Chorzów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności środków trwałych zrealizowanych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Miasta Chorzów w zakresie telekomunikacji.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Ruda Śląska oraz Miastu Świętochłowice z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacje – docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)”.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów od osób fizycznych udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego 18.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku, nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. dr Andrzeja Mielęckiego.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, ul. Bałtyckiej i ul. Odległej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wilhelma Redena” drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

 

AKTUALNOŚCI

 

Zmarł wybitny aktor Jacenty Jędrusik. Miał 59 lat.

25 czerwca zmarł Jacenty Jędrusik. Wybitny aktor i wielka osobowość chorzowskiej sceny. Stworzył tu kilka naprawdę wybitnych kreacji i ogromną liczbę znakomitych ról, w tym również drugoplanowych „smaczków”, jak chociażby Arderiu w Przygodzie fryzjera damskiego. Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer i Generał Haig w Rozkosznej wojnie, Mistrz Ceremonii w Cabarecie, Lejzor Wolf w Skrzypku na dachu, Stary w Śladach, Peron w Evicie, Służący-Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy, Król Herod w Jesus Christ Superstar, Francis Otis w Canterville Ghost i Ksiądz Piórko w Terapii Jonasza, Gabriel John Utterson w musicalu Jekyll & Hyde” oraz Nikodem Dyzma w spektaklu Dyzma – musical. Ale to nie wszystko. Zanim jednak Jacenty Jędrusik odnalazł swoje miejsce w musicalu, ukończył łódzką „Filmówkę” i jako aktor dramatyczny zaangażował się do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, by po dwóch sezonach podjąć pracę w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego. Na katowickiej scenie sukcesy odnosił w formach groteskowych, w rolach magów i szarlatanów, aranżujących wyimaginowaną rzeczywistość teatralną. Przez osiem sezonów zagrał kilka bardzo ważnych ról. Był laureatem trzech ZŁOTYCH MASEK (za Diabła w Panu Twardowskim, Konferansjera-Generała Haiga w Rozkosznej wojnie i Mistrza Ceremonii w Cabarecie – specjalna ZŁOTA MASKA im. red. Barbary Sośnierz) oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000). Imponującą listę znakomitych kreacji w teatrze uzupełniają role w kilkunastu filmach fabularnych (debiut w Gorączce mleka w reż. Juliusza Machulskiego), takich jak: Wojna i miłość w reż. Moshé Mizrahiego, Magma w reż. L. Staronia, Na straży swej stać będę w reż. K. Kutza, Rodzina Kanderów w reż. Z. Chmielewskiego, Angelus w reż. L. Majewskiego, Przygody dobrego wojaka Szwejka w reż. W. Gawrońskiego, Los Chłopacos w reż. G. Reguły, Co słonko widziało w reż. M. Rosy, Laura w reż. R. Dunaszewskiego – produkcja tvn), udział w spektaklach Teatru Telewizji (chociażby w kultowym Fryzjerze M. Pieprzycy czy Pakamerze J. Matuli), serialach tv (Daleko od szosy, Blisko, coraz bliżej, Sensacje XX wieku, Zdaniem obrony i in.) i wreszcie – do perfekcji opanowana rola konferansjera na koncertach i balach. W grudniu 2012 r. aktor otrzymał Złotą Honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Miał 59 lat.

Zmarł Ludwig Zogała - prezes Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS, założyciel Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „Serce”

25 czerwca zmarł Ludwig Zogała - prezes Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS, członek, założyciel i wieloletni prezes Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „Serce”. Ludwig Zogała aktywnie działał na rzecz rozwoju ruchu poradnictwa obywatelskiego w regionie. W Chorzowie wiele lat prowadził Biuro Porad Obywatelskich. Pomógł wielu ludziom – pozostanie w naszej pamięci. Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w piątek 28 czerwca o godz. 12.00 w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym przy ul. Długiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy Parafii Św. Ducha w Chorzowie.

Czynna wschodnia nitka estakady

Kierowcy podróżujący w stronę Bytomia, od wtorku 25 czerwca mogą przejechać nowo wyremontowaną nitką estakady. Po 17 miesiącach kończą się prace nad jednym z najważniejszych wiaduktów w regionie na DK 79. Przy użyciu najnowszych technologii i specjalistycznego sprzętu, kilkudziesięcioosobowy zespół pracował nad modernizacją obiektu. Choć estakada nie raz skrywała w sobie tajemnice, problemy techniczne były usuwane na bieżąco. – Problemy były rozwiązywane jeszcze na etapie projektu, ponieważ w momencie jego powstawania, natychmiast wszystko było wdrażane na budowie. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu prac. Termin był bardzo napięty, ale wykonawca trzymał się harmonogramu – mówi Piotr Wojtala, dyrektor MZUiM Chorzów. Co ważne, udało się ocalić pochylnię, która pierwotnie miała być usunięta. By "Ślimak" spełniał obecne normy, towarzyszą mu schody i winda. Na górnej krawędzi ekranów zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe. Jego białe światło, ułatwi kierowcom rozróżniać kontrasty na drodze. – To ogromna inwestycja dla miasta i cieszymy się, że tak sprawnie udało się ją doprowadzić do końca. Prace szły mimo trudnych warunków atmosferycznych i postępowały znacznie szybciej, niż przewidywał harmonogram. Dzięki temu, ta ważna dla kierowców trasa, zostanie wcześniej oddana do użytku – przyznaje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu pod estakadą. Niebawem zostanie uruchomiony jeden z parkingów. Ruch dwoma pasami w obydwu kierunkach zostanie puszczony na początku lipca. Całkowity koszt przebudowy to ok. 38 mln zł, z czego ok. 26 mln to środki unijne.

Chorzów rozstrzygnął przetarg na odbiór śmieci i podpisał umowę

Chorzów jest jednym z pierwszych miast w regionie, któremu udało się podpisać umowę na wywóz śmieci w ramach nowej ustawy śmieciowej. Z trzech ofert, wybrano tę najkorzystniejszą pod względem cenowym. Spółka PTS ALBA z Chorzowa wykazała się też najwyższym poziomem odzysku surowców wtórnych. Od 1 lipca, przez 2,5 roku będzie odpowiadała za wywóz kilkudziesięciu tys. ton odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańców Chorzowa będzie to kosztowało ok. 26 mln zł.  - To rozstrzygnięcie jest dla nas bardzo korzystne, bo to firma, która działa w mieście od wielu lat i zna prawie każde podwórko. Pozwoli nam to uniknąć zamieszania, które mogłoby powstać gdyby wygrała firma spoza Chorzowa. Dzięki korzystnej ofercie, uda nam się zapłacić mniej za wywóz odpadów. To dla nas istotne, by mieszkańcy mogli skorzystać z tańszej możliwości – ocenia Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. – Liczymy na to, że nasza współpraca z mieszkańcami będzie owocna. To także od nich zależy, jak poradzimy sobie z wykonaniem nowej ustawy – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Pychyński, prezes zarządu PTS ALBA.  Spółka PTS ALBA działa na terenie miasta od lat 90. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych. Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1587-chorzow-roztrzygnal-przetarg-na-odbior-smieci-i-podpisal-umowe.html

Modernizacja Roku 2012 - Chorzów walczy o zwycięstwo

Chorzów bierze udział w XVII edycji Konkursu Modernizacja Roku. Na stronie www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt trwa internetowe głosowanie na wyróżniającą się szczególnymi walorami inwestycję budowlaną. W Konkursie „Modernizacja Roku 2012” biorą udział dwa chorzowskie obiekty: budynek  przy ul. Katowickiej 46 startujący w  kategorii :  „Elewacje i termorenowacje” oraz budynek przy ul. Kalidego 3 startujący w kategorii: „Mieszkalne”. To już XVII edycja Konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji  przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, a wyróżniających się szczególnymi walorami. W każdej kategorii konkursowej zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną wręczone na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.  Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla mieszkańców głosujących w plebiscycie. Więcej o Konkursie na stronie: www.modernizacja-roku.pl

Wyróżnienia dla chorzowskich olimpijczyków i prymusów 2013

We wtorek, 25 czerwca w Urzędzie Miasta wyróżniono najlepszych uczniów chorzowskich szkół. W ramach uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Wiesław Ciężkowski wręczył uczniom i nauczycielom listy gratulacyjne Prezydenta Miasta oraz drobne upominki. Prezydenckie wyróżnienia otrzymują najlepsi uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wyboru uczniów dokonano, biorąc pod uwagę ich dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia dodatkowe. To przede wszystkim laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiad. Wyróżnienia otrzymało 42 olimpijczyków oraz 27 prymusów (14 z gimnazjów i 13 ze szkół ponadgimnazjalnych). W czasie uroczystości podziękowania otrzymali także nauczyciele (34 osoby), dzięki którym uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sukcesy w różnego rodzaju konkursach.

756 lat Bożogrobców w Chorzowie

22 czerwca parafia p.w. św. Marii Magdaleny uroczyście obchodziła 756. rocznicę przekazania przez księcia Władysława Opolskiego wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców. W samo południe w kościele p.w. św. Marii Magdaleny odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa. Na zaproszenie poseł Marii Nowak, Damy Zakonu Bożogrobców, do Chorzowa przybyło  z Miechowa kilkanaścioro Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Uroczystości rozpoczęły się od sesji naukowej w Starochorzowskim Domu Kultury. Tuż przed godz. 12.00, przed Starochorzowskim Domem Kultury uformowała się procesja z księżmi, Damami i Rycerzami Zakonu Bożogrobców, licznymi pocztami sztandarowymi, orkiestrą i mieszkańcami miasta, która przeszła ulicą Bożogrobców do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny.

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci  

Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE

 

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

28.06 godz. 18.00 Premierowy pokaz filmu „Pozwól kochać, pozwól marzyć” – o zespole Tolerancja z Świętochłowic

Lipiec – sierpień (od poniedziałku do piątku) – „Kolorowe lato” czyli wakacje z ChCK / 1.07 godz. 10.00 – O Księżniczce zaklętej w smoka, 3.07 godz. 10.00 – O Zajączku, który nie potrafił zliczyć do trzech

2.07 godz. 10.00 Wakacje bez barier – dzień integracji z dziećmi z niepełnosprawnością

4.07 Filmy dla dzieci i młodzieży

4.07 godz. 18.00 Klasyka Amerykańskiego Kina – amerykański film czarny

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

1-12.07 godz. 10.00 – 13.00 Warsztaty taneczne „Roztańczone lato!”

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

28.06 godz. 17.00 Zakończenie roku szkolnego SP nr 12

29.06 godz. 14.00 – 23.00 Tattoomania vol.3

1-31.07 Wakacyjne Laboratorium Śpiewu

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3  

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3.06 – 2.07 br. na wystawę "Młodopolskie plakaty i rysunki", autorstwa Wojciecha Weissa. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

CHORZÓW W MEDIACH

 

  Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

  Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć