Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 874
2013-06-20

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 20.06 – 27.06.2013

 

25 czerwca

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

25 czerwca

godz. 14.30 Komisja Zdrowia

25 czerwca

godz. 15.30 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

26 czerwca

godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

 

DYŻUR RADNEGO

27.06 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201 dyżur pełnić będzie radna Halina Hiltawska.

 

27 czerwca o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXV sesji  Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad:

1.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2012.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2012 rok.

3.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia.

7.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/404/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Chorzów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności środków trwałych zrealizowanych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu 6. „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działania 6.2 „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”, Poddziałania 6.2.2. „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”  oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego z środków budżetu Miasta Chorzów.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Miasta Chorzów w zakresie telekomunikacji.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Ruda Śląska oraz Miastu Świętochłowice z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacje – docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów od osób fizycznych udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego 18.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku, nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. dr Andrzeja Mielęckiego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, ul. Bałtyckiej i ul. Odległej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wilhelma Redena” drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

 

AKTUALNOŚCI

 

Rusza internetowy system rejestracji pacjentów  

Chcesz się zarejestrować do specjalisty nie wychodząc z domu? Już w lipcu będzie to możliwe w poradniach znajdujących się w Zespole Szpitali Miejskich. Wtedy bowiem ruszy internetowy system rejestracji pacjentów. - To zarówno dla pacjentów, jak i pracowników przychodni bardzo wygodny system – mówi Tomasz Kściuk, zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Pacjent za pomocą Internetu wyszukuje interesującego go specjalistę i rezerwuje sobie wizytę. Otrzymuje potwierdzenie mailem lub smsem. Informacja natychmiast pojawia się w systemie przychodni. Działa to w obie strony: pacjentów, którzy rejestrują się telefonicznie lub osobiście także wprowadza się w grafik, dzięki temu jest on niemal błyskawicznie aktualizowany. Systemem ma być objęte całe miasto, tak by pacjenci mieli  od razu informację, gdzie najszybciej i najbliżej przyjmie ich lekarz – specjalista.  Dziewięć przychodni na terenie Chorzowa już jest na etapie wprowadzania  systemu. Co  ważne, niekoniecznie trzeba korzystać z Internetu. Dzięki specjalnie utworzonej infolinii będzie można umówić się na wizytę w przychodni korzystając z pomocy osób, które będą pomagać w dopełnieniu formalności przez telefon. Przychodnie szpitalne z systemem ruszą już w lipcu. Do lekarzy będzie można się umawiać za pośrednictwem strony internetowej  http://mobilnypacjent.pl/ Zarządzający przychodniami, którzy chcieli by wprowadzić system w swoich placówkach proszeni są o kontakt pod nr tel. 531 992 888.

5:1 dla Senatorów RP

 Mimo czarnych chmur, które pojawiły się 14 czerwca nad stadionem Ruchu, atmosfera na murawie była gorąca. Wszystko za sprawą sportowej rywalizacji Senatorów RP i przedstawicieli Senatów szkół wyższych w 5. edycji meczu „Senat kontra Senat”.  Mimo wielu prób powstrzymania przeciwnika, drużyna przedstawicieli Senatów przegrała 5:1. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na kolejną edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Dzięki temu zostaną przyznane stypendia dla najbardziej potrzebującej śląskiej młodzieży, by stworzyć jej szansę na naukę i rozwijanie swoich zdolności. Fotorelacja z wydarzenia na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1562-51-dla-senatorow-rp.html

Głośno na Wolności – za sprawą międzynarodowych orkiestr dętych

 To był „weekend z prawdziwym zadęciem”. Wszystko za sprawą Festiwalu Orkiestr Dętych, które 15 czerwca gościły w Chorzowie. Kilkanaście zespołów z różnych stron Europy, m.in. z Francji, Niemiec czy Włoch po raz pierwszy przeszły ulicą Wolności w wyjątkowej paradzie. Kilka godzin później usłyszeliśmy je pod Szybem Prezydent. Towarzyszyły im pokazy tańca międzynarodowych grup mażoretek. Impreza jest częścią corocznego Święta Miasta.

Festyn w Klubie Matki  

15 czerwca na terenie ogrodu Centrum Inicjatyw Społecznych odbył się festyn Klubu Matki. Dzieci z Chorzowa II mogły skorzystać z wielu atrakcji. Były m.in. występy dzieci z Przedszkola nr 7 i nr 26,  Gimnazjów  nr 3 i nr 5, Zespołu Szkół Integracyjnych  oraz Młodzieżowego Domu Kultury  przy ul. Lompy. Można było wziąć udział w konkurencjach z nagrodami, a także pomalować buzię. Dużą atrakcją były animacje przygotowane przez sekcję chorzowską  klubu motocyklowego Red Skulls Mc Poland. W imprezie wzięło udział ponad 380 osób. Klub Matki działa w Centrum Inicjatyw Społecznych od 2 lat. Spotkania  odbywają się  w każdy  czwartek od 15:30 do 18:00. Klub organizuje spotkania ze specjalistami wielu dziedzin m.in. pedagogami, psychologami czy wizażystkami. Uczestniczki dzięki wsparciu UM Chorzów mają także możliwość wspólnych wycieczek, wyjść do kina i teatru. Regularnie odbywają się imprezy okolicznościowe: andrzejki, spotkania mikołajkowe czy karaoke. Formuła Klubu jest otwarta, uczestnictwo nie wiąże się żadnymi opłatami.

Kevin Aiston odwiedził przedszkole nr 17  

12 czerwca przedszkole nr 17 odwiedził Kevin Aiston. W stroju strażaka w sposób niezwykle humorystyczny przedstawił  zasady bezpiecznego zachowania podczas pożaru. Spotkanie z Kevinem było podsumowaniem całorocznych działań przedszkola dot. bezpiecznych zachowań podczas różnego rodzaju zagrożeń.

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci  

Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Podsumowanie projektu „Roztańczymy Chorzów”  

21 czerwca o godz. 10 w Miejskim Domu Kultury Batory odbędzie się występ pokazowy dzieci biorących udział w projekcie „Roztańczymy Chorzów” realizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. W pokazie udział  wezmą dzieci z Przedszkola Nr 7, Przedszkola Nr 13, Zespołu Szkół Integracyjnych, Szkoły Podstawowej Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 37. Natomiast 24 czerwca o godz.10 w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się występ pokazowy  dzieci z Przedszkola Nr 24 , Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 17 (druga grupa) i Szkoły Podstawowej nr 37 (druga grupa).

Przejście wyremontowanym, wschodnim odcinkiem estakady - briefing prasowy

 24 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy dziennikarzy na przejście wyremontowanym odcinkiem estakady w przede dniu otwarcia drogi. Planowane otwarcie jezdni 25 czerwca, otwarcie chodnika 1 lipca.

Imprezy w ramach Święta Miasta

 21 – 23 czerwca o godz. 19 zapraszamy do Planetarium Śląskiego na przedstawienie Teatru bez Sceny – Dawid Harrower, pt. „Noże w kurach” w reżyserii Joanny Zdrady.

Port Poetycki XI edycja

 22 czerwca zapraszamy do Sztygarki, Magazynu Ciekłego Powietrza przy ul. Piotra Skargi 34a. W programie: 11.00 co w wierszu piszczy - warsztaty poetyckie z Justyną Bargielską Sztygarka – Galeria Straż Pożarna (obok Magazynu Ciekłego Powietrza); 14.30  wspomnienie kapitana Orlika - Maria Pijanowska-Broniewska (córka Władysława Broniewskiego)  w dialogu z Włodzimierzem Szymczewskim; 16.00  prezentacje gości głównych – prowadzenie: Jacek Dudek Justyna Bargielska Ewa Świąc Bartosz Wiczkowski Ilona Witkowska Leszek Żuliński; 17.15  sztalugarnia – wernisaż prac Katarzyny Tchórz (malarstwo), Pawła Szałankiewicza (fotografia) i Krzysztofa Schodowskiego (grafika)  – prowadzenie: Małgorzata Południak; 17.45 magazyn wierszy – goście główni poprzednich edycji – prowadzenie: Barbara Janas-Dudek; 19.30 koncert muzyczny „zespół Staszka” Stanisław Kukorowski (wokal, skrzypce), Ola Barbacka (Klawisze), Marcin Koszuba (bas), Bartosz Witkowski (perkusja); 20.30 port poetycki – noc poezji – prowadzenie Agnieszka Szymańska.

60 lat Przedszkola nr 11  

22 czerwca odbędzie się uroczystość 60. urodzin przedszkola nr 11 przy ulicy Czystej w Chorzowie. Zapraszamy wszystkich absolwentów oraz byłych pracowników do udziału w uroczystościach, które rozpoczną się mszą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego o godzinie 12.

756. rocznica nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców

 24 czerwca odbędą się uroczystości z okazji 756. rocznicy nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców. O godz. 18 Msza św. w Kościele św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Wolności 51, a o godz. 19 koncert AKATYST KU CZCI BOGURODZICY w wykonaniu grup wokalnych Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Zespołu Bornus Concord i Marcina Abijskiego - kantora bizantyjskiego.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki  

Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 22 czerwca punktualnie o godz. 16.00. Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Więcej szczegółów: Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE

 

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

21.06 godz. 17.30 Nova Dance Show – Opowieść Strychowa

21.06 godz. 19.00 Nova Dance Show – Las Vegas Show

22.06 godz. 18.00 Spektakl Dyplomowy “Zaprogramowani Życiem”

23.06 godz. 16.00 i 18.00 Spektakl Dyplomowy „Top-Dogs - Rekiny Biznesu”

24.06 godz. 10.00 Podsumowanie projektu edukacyjnego „Roztańczymy Chorzów” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Prezydenta Miasta Chorzowa

26.06 „Kot w Butach” w wykonaniu Teatru Moich Marzeń – impreza charytatywna 26.06 godz. 18.00 Klasyka Amerykańskiego Kina

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

26.06 godz. 9.00 i 10.00 Poranek Teatralny dla Dzieci

26.06 godz. 18.00 Muzyczne Spotkania Rodzinne – spotkanie z rodziną Pielok z Chorzowa

27.06 godz. 18.00 Koncert Zespołu Trąbki Jerycha – Starochorzowska Galeria Stróżów Poranka

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

21.06 godz. 10.00 Finał Projektu Edukacyjnego „Roztańczony Chorzów”

22.06 godz. 12.00 Slow Festival

25.06 godz. 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3  

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3.06 – 2.07 br. na wystawę "Młodopolskie plakaty i rysunki", autorstwa Wojciecha Weissa. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

CHORZÓW W MEDIACH

  Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

  Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

  TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 25 czerwca, godz. 17.35

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć