Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta nr 871
2013-05-31

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 30.05 – 6.06.2013

 

4 czerwca

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

 

DYŻUR RADNEGO

6.06 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

Dyżur pełnić będzie radny Marek Dudek.

 

XXXIV Sesja Rady Miasta Chorzów

29 maja odbyły się obrady XXXIV Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty następujących uchwał, m.in.:

 

1. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013

2. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu dachów budynków Zespołu Szybu Elżbieta, zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 64 w Chorzowie.

3. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.

7. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.

9. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.

10. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

11. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

12. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków opieki i leczenia osób starszych w tym chorych na schorzenia o podłożu hematologicznym w SPZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

13. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chorzowie przy ul. Truchana 7 umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do terenów demograficzno-epidemiologicznych finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu finansowego oraz budżetu”.

14. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów do realizacji projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

15. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 36”.

16. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Lepszy start na rynku pracy”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej, w postaci wynajmu pomieszczeń ZSTiO nr 1 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.

17. w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu „Przepis na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

18. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku „A” Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie”.

19. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/579/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej i ul. Nomiarki.

20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 8.

21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

 

AKTUALNOŚCI

 

Projekt Urzędu Miasta "Bezpiecznie kibicuję" zajął III miejsce w konkursie MSW  

 Projekt Urzędu Miasta Chorzów pn. "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic" zajął trzecie miejsce w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych "Kibicuję bezpiecznie", przeprowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Nagrodą w konkursie jest przyznanie dofinansowania na realizację projektu w wysokości 30 tys. zł.

Teraz kasa na parterze Urzędu  

 Na czas remontu kasa Urzędu Miasta została przeniesiona z pokoju 102 na pierwszym piętrze do pomieszczenia nr 22 na parterze gmachu Urzędu.

Bezpłatne badania audiometryczne słuchu od 13 maja do 14 czerwca  

 NZOZ  "ŚW. PAWŁA 11 A" zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badania słuchu, które będzie można zrobić od 13 maja do 14 czerwca. Badania będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 na I piętrze, gabinet 151. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna 32 / 241 39 29. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1464-ruszyl-projekt-qtwoja-szansa.html

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci  

 Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Święto Miasta 2013 - 7,8,9,15.06

7 CZERWCA

FESTYN / SZYB PREZYDENT, ul. Kościuszki

15:00 Prezentacje wychowanków chorzowskich instytucji kultury zespół  taneczny “Radosne dzieci” • Kornelia Płaszczymąka • Oliwia Sowa • Patrycja Swoboda • zespół  taneczny ARABESKA • Blanka Jedynak • Monika Osadnik • Mariusz Wadowski • zespół NA SZLAKU • Monika Bugdoł • Patrycja Swoboda • BEATBOX • Show taneczne STEP Tomasza Micha • Graffiti • Kamila Cieślik • Mariusz Twardowski •  ldona Bastek • Agata Podgórska • zespół wokalny Marty Król • Gwar • Fresco GODZ.

18:30 ZESPÓŁ GOLDEN LIFE

19:45 Losowanie nagród wśród mieszkańców biorących udział w projekcie BUDŻET OBYWATELSKI CHORZOWA 2013

20:00 ZESPÓŁ IRA

21:45 RICO SANCHEZ I GIPSY KINGS PARTY

23:15 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

W PROGRAMIE PONADTO: 16:30 stoiska i prezentacje instytucji kultury i stowarzyszeń, urządzenia zabawowe, STREFA MAŁEGO WIDZA: projekcje filmów animowanych, spektakle teatralne w wykonaniu: Teatru Lalki i Aktora „GADUŁA”, Grupy Teatralnej „ŚWIETLIK” , Teatru M.I.O.D.E.K. / MAGAZYN CIEKŁEGO POWIETRZA Prezentacja miasta partnerskiego Iserlohn, w tym koncert muzyki hiszpańskiej w wykonaniu zespołu SOLENDO / Restauracja SZTYGARKA

8 CZERWCA

10:30 NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE św. Jadwigi Śląskiej / ul. Wolności 51

11:00 WIELKA PARADA ULICZNA / ul. Wolności

13:00-14:00 I ULICZNY CHORZOWSKI TURNIEJ RYCERSKI / ul. Jagiellońska

16:00 IV ZJAZD RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO / SKANSEN Górnośląski Park Etnograficzny  INDUSTRIADA / KOMPLEKS SZTYGARKA, SZYB PREZYDENT, ul. Kościuszki

14:00 Atrakcje dla publiczności

20:30 ZESPÓŁ BOOGIE BOYS

22:00 Spektakl plenerowy SZYCHTA

9 CZERWCA

IV ZJAZD RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

9:30-20:00 / SKANSEN Górnośląski Park Etnograficzny, ul. Parkowa

W PROGRAMIE: Msza święta w kościele św. Józefa Robotnika z udziałem bractw i zaproszonych gości, pokazy artylerii średniowiecznej, turniej walki na miecze jednoręczne o złoty krzyż hr. Gotfryda de Bouillon, pokazy rycerzy konnych, pokazy sokolników, spektakl „Trzy żywioły”  – wykonany przez Gwardię Gryfa, wielka bitwa bractw rycerskich na dużej polanie, walki bohurtowe bez ograniczeń, pokazy tańców i mody średniowiecznej, IV Turniej Łuczniczy

15 CZERWCA

FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH oraz II DZIEŃ CHORZOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

11:00 PARADA ORKIESTR DĘTYCH / ul. Wolności

15:00-20:00 KONCERTY zaproszonych orkiestr dętych oraz pokazy tańca mażoretek / SZYB PREZYDENT, ul. Kościuszki

24 CZERWCA

756 ROCZNICA NADANIA WSI CHORZÓW ZAKONOWI BOŻOGROBCÓW

18:00 MSZA ŚWIĘTA / Kościół św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolności 51

19:00 koncert AKATYST KU CZCI BOGURODZICY w wykonaniu grup wokalnych Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Zespołu Bornus Concord i Marcina Abijskiego kantora bizantyjskiego 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

1 CZERWCA GODZ. 16:00 SCENA MŁODYCH WYSTĄPIĄ: TRAIN IN VAIN, SAMSE, ENERVATE, THE VARIANTS, LI’ / KOMPLEKS SZTYGARKA, ul. Piotra Skargi 34 D

3 CZERWCA GODZ. 17:00 WERNISAŻ WYSTAWY: WOJCIECH WEISS – małopolskie plakaty i rysunki / Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3

5 CZERWCA GODZ. 19:00 KONCERT „ZŁOTA ERA SWINGU” w wykonaniu big bandu DAREK BAND / Miejski Dom Kultury „BATORY” ul. St. Batorego 6

7 CZERWCA GODZ. 16:00 FESTYN ŚRODOWISKOWY przy Gimnazjum nr 2 ul. Sportowa 4  FESTYN RODZINNY „PROMIENNIE W BATORYM” przy Gimnazjum nr 8, ul. Czempiela 52

8 CZERWCA GODZ. 13:30 WERNISAŻ KONKURSU „INNE SPOJRZENIE” / Galeria UNIKAT ul. Wolności 23/2

9 CZERWCA GODZ. 18:00 SPEKTAKL TANECZNY LALKARZ do muzyki zespołu PINK FLOYD w wykonaniu sekcji Chorzowskiego Centrum Kultury - Studio Tańca Współczesnego TENDI / Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

21-23 CZERWCA GODZ. 19:00 PRZEDSTAWIENIE TEATRU BEZ SCENY - DAWID HARROWER PT. „NOŻE W KURACH” w reżyserii Joanny Zdrady / Planetarium Śląskie

 

Weekend z TVS – Święto Miasta

7.06 prognoza pogody na żywo + miasto nocą

8.06 poranny program, wejścia na żywo i prognoza pogody

 

IV Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego - 8,9.06  

 Prezydent Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców mają zaszczyt zaprosić na IV Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego, który odbędzie się dnia 8 i 9 czerwca 2013 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Szczegóły na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1416-iv-zjazd-rycerstwa-chrzescijanskiego-8906.html

 

I Ogólnopolski Zjazd Mądrych i Odpowiedzialnych Miłośników Zwierząt "Zwierzynalia"

 Imprezie towarzyszyć będą spotkania z ciekawymi ludźmi pracującymi na rzecz zwierząt i ze zwierzętami. Będą również miłośnicy pszczół, leśnicy, straż pożarna i wiele innych atrakcji. I-go dnia obędzie się również konkurs plastyczny oraz wspólne budowanie miasta przyjaznego zwierzętom i ludziom. Na drugi dzień przewidziana jest Wystawa Psów Kochanych oraz spotkania z weterynarzami i psimi szkoleniowcami. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców na troszkę inny DZIEŃ DZIECKA - dzień dziecka ze zwierzakami. Więcej informacji www.zwierzynalia.pl

 

Rodzinny Dzień Dziecka w ŚCT  

 Lunapark, bezpłatne przejażdżki na motocyklach, występy, warsztaty i konkursy z nagrodami – to dla dzieci. Dla dorosłych: bezpłatne badania mammograficzne, pomiar tkanki tłuszczowej, cukru i ciśnienia. To wszystko w ramach dwudniowej imprezy “Świat Malucha”, która odbędzie się w Śląskim Centrum Targowym (ŚCT)  z okazji Dnia Dziecka w dniach 1 – 2. 06. Wstęp na imprezę będzie wolny. O godzinie 11.00 dla wszystkich maluchów przez godzinę karuzele będą bezpłatne. To tylko część atrakcji: będzie można wygrać cenne nagrody, między innymi rodzinny weekend w Białym Dunajcu.

 

Bezpłatna mammografia  

 1-go czerwca podczas organizowanego na terenie Śląskiego Centrum Targowego w Chorzowie wyjątkowego Dnia Dziecka (byłe tereny Międzynarodowych Targów Katowickich) będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Firma MEDICA zaprasza na bezpłatną mammografię Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie.  Tylko w tym dniu również kobiety w wieku od 40 lat, będą mogły skorzystać z płatnego badania na wyjątkowo preferencyjnych warunkach! Więcej informacji na temat badań na stronie: www.targislaskie.pl

 

Konferencja nt. profilaktyki chorób nowotworowych dla nauczycieli chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

 Urząd Miasta Chorzów oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie zapraszają na konferencję nt. profilaktyki chorób nowotworowych dla nauczycieli chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin: 4 czerwca 2013 r. w godz. 10.00 – 14.30 Miejsce: Urząd Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Rynek 1. Duża Sala Posiedzeń, II piętro, pok. 236. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1470-konferencja-nt-profilaktyki-chorob-nowotworowych-dla-nauczycieli-chorzowskich-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych-406.html

 

Próba bicia rekord Guinessa...w liczeniu balonów

 6 czerwca 2013 roku w Chorzowie odbędzie się próba pobicia REKORDU GUINESSA w zakresie największej liczby przedszkolaków wspólnie zliczających balony. Wydarzenie będzie miało miejsce w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A od 10.00 do 11.00. Cel: 1) Popularyzacja matematyki i nauk ścisłych wśród społeczeństwa 2) Zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Chorzowie 3) Kontynuowanie współpracy między władzami Chorzowa a UŚ oraz ZSO-1 i AZSO-2 w Chorzowie. Każde przedszkole otrzyma certyfikat udziału w imprezie.

 

Miejskie Spotkania Medyczne

 Choroby zwyrodnieniowe stawów, problemy z kręgosłupem, reumatyzm. Jak ustrzec się przed tymi chorobami i czy jest to możliwe? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą jedni z najlepszych lekarzy – specjalistów w swoich dziedzinach. To wszystko w ramach akcji Miejskie Spotkania Medyczne realizowanej przez Zespół Szpitali Miejskich i Urząd Miasta w Chorzowie we współpracy z wolontariuszami – seniorami z Grupy Ochotników. To akcja promująca zdrowy tryb życia, w czasie której będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Ot, chociażby miesięczny karnet na basen. Program spotkań: 6 czerwca - dr Marek Dudziak (ordynator oddziału rehabilitacji neurologicznej), 4 lipca - dr Henryk Konik (ordynator oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej), 18 lipca - dr Jolanta Zarębska (ordynator oddziału reumatologicznego).

 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

6.06 godz. 17.00 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają  na spotkanie z cyklu „Przewodnik opowiada”. Województwo śląskie jest największym skupiskiem zabytkowych obiektów przemysłowych w Polsce. Stanowią one bogactwo regionu. Oddają  jego specyfikę i określają kulturową tożsamość. Ich unikatowość i autentyczność sprawia, że są integralną częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego. O Szlaku Zabytków - jego powstaniu, wybranych obiektach oraz tegorocznym święcie, opowiadał będzie przewodnik turystyczny - Leszek Wojewodzic. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (na I piętrze). Wstęp wolny.

1.06 godz. 11.00 Baw się razem z nami… Dzień Dziecka w ChCK

1.06 godz. 12.30 Muzyczna podróż - piosenki, gry, zabawy i konkursy (przed budynkiem ChCK)

2.06 godz. 16.00 Film animowany

4.06 godz. 17.30 Koncert uczestników sekcji ChCK „Witajcie w naszej bajce”

6.06 godz. 11.00 Miejskie Spotkania Medyczne - wykład dr. Marka Dudziaka / sala konferencyjna

6.06 godz. 17.00 Z cyklu „Przewodnik opowiada” – Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego / sala konferencyjna

6.06 godz. 18.00 Klasyka amerykańskiego kina

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

1.06 godz. 14.00 Dzień Dziecka - Z batutą i kolorem (warsztaty)

1.06 godz. 15.00 Dzień Dziecka - Z batutą i kolorem (koncert)

3.06 godz. 17.30 Klub z Wyobraźnią – warsztaty artystyczne

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

1.06 godz. 10.00 Sobotnie Spotkania Twórcze

2.06 godz. 10.00 – 17. 00 Jarmark Aktywności Twórczej

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3  

 Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3.06 – 2.07 br. na wystawę "Młodopolskie plakaty i rysunki", autorstwa Wojciecha Weissa. Wernisaż wystawy odbędzie się 3 czerwca o godz. 17. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

CHORZÓW W MEDIACH

 

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć