Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 867
2013-04-25

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 25.04 – 2.05.2013

30 kwietnia
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

DYŻUR RADNEGO
2.05 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radna Mariola Roleder.

XXXIII Sesja Rady Miasta Chorzów
25 kwietnia odbyły się obrady XXXIII Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty następujących uchwał, m.in.:
1. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013
2. w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
3. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013
4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016
5. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Goniec Górnośląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Chorzowie dla terenu położonego w Chorzowie w rejonie ulic 3-go Maja, Żołnierzy Września i stawu „Amelung”
7. w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszowych za najem garaży
8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy Alei Wojska Polskiego na rzecz osoby fizycznej
9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Maciejkowickiej
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 121
11. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej
12. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów od osób fizycznych udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Średniej
13. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej
14. w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu systemowego „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie


AKTUALNOŚCI

Bezpłatna gazeta "Nasz Hasiok" już dostępna - w niej wszystko o nowym systemie odbioru odpadów
1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy regulujące odbiór odpadów. Urząd Miasta Chorzów zasypywany jest pytaniami dotyczącymi nowych zasad. By z informacją dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Miasto opracowało informator, który szczegółowo wyjaśnia zmiany, które nastąpią od lipca. Gazetka „Nasz Hasiok” to kompendium wiedzy o odpadach, to taka ściągawka jak prawidłowo segregować odpady i dopełnić wszelkich formalności związanych z nowymi przepisami. Gazeta jest bezpłatna. Kolportowana jest w instytucjach miejskich, spółdzielniach mieszkaniowych oraz kościołach. Jej elektroniczna wersja dostępna jest również na stronie internetowej www.chorzow.eu. Wydawnictwo w nakładzie 35 tys. egzemplarzy sfinansowane zostało ze środków Urzędu Miasta Chorzów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Chińczycy odwiedzili Chorzów - powstanie dwustronna komisja ds. współpracy
Czy ziejący pustką plac po Hucie Kościuszko ma szansę w końcu ożyć? 20 kwietnia, podczas roboczego spotkania władz Chorzowa z przedstawicielami chińskiej Prowincji Liaoning, zastanawiano się nad wykorzystaniem poprzemysłowych rejonów miasta. Obecnie trwają prace nad powołaniem w województwie specjalnej Komisji Dwustronnej, która zajmie się wypracowaniem wspólnego modelu działania. Dzięki jej staraniom, uda się w przyszłości przyciągnąć do miasta przedsiębiorców, którzy zechcą u nas zainwestować. Dzięki kontaktom polsko - chińskim istnieje szansa, że miastu uda się wrócić do chwil, gdy przeżywało swój największy rozkwit. O dalszych losach współpracy zadecyduje podpisana prawdopodobnie we wrześniu umowa.

Medalistka uwieczniona na pocztowej kartce
23 kwietnia w Urzędzie Pocztowym 1 w Chorzowie przy ul. Rynek 1 odbyło się uroczyste wprowadzenie do obiegu pocztowej kartki okolicznościowej "Monika Hojnisz - brązowa medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzyni Europy w biathlonie". Fotorelacja ze zdarzenia na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1392-medalistka-uwieczniona-na-pocztowej-kartce.html

Spotkanie ze złotymi medalistami
23 kwietnia w salce konferencyjnej przy ulicy Lompy w Chorzowie odbyła się konferencja prasowa z czołowymi zawodnikami klubu TS AKS CHORZÓW. Podczas spotkania, dalszych sukcesów sportowych złotym medalistom życzył Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Wiesław Ciężkowski. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1393-spotkanie-ze-zlotymi-medalistami.html

Strażacy apelują o niewypalanie traw
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!. WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! Jest to traktowane jako wykroczenie, za które grozi kara od 500 do 5000 zł.

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci
Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Kolejne koncerty I Festiwalu Muzyki Kameralnej - Chorzowska Wiosna Muzyczna - 26.04
Trwa pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej - Chorzowska Wiosna Muzyczna. W ramach festiwalu, w chorzowskich kościołach, odbywa się 5 koncertów. Chorzowska Wiosna Muzyczna, to projekt muzyczny, dzięki któremu możemy usłyszeć zespoły kameralne, w skład których wchodzą młodzi muzycy wywodzący się z Akademii Muzycznej w Katowicach. W programie utwory wielkich kompozytorów - W.A. Mozarta, L. v. Beethovena, Johannesa Brahmsa, F. Schuberta i A. Dvořáka. Organizatorami wydarzenia jest Miasto Chorzów i Stowarzyszenie Silesian Art Ensemble. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1364-i-festiwal-muzyki-kameralnej-chorzowska-wiosna-muzyczna-2004-1805.html

Rowerowy Rajd Nadziei - 1.05
1 maja serdecznie zapraszamy wszystkich rowerzystów do udziału w „Rowerowym Rajdzie Nadziei”. Rajd, mający charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników, przejedzie alejkami Parku Śląskiego i Skansenu. Początek godz. 13.00 przy Hali Wystaw Kapelusz, Meta w Skansenie podczas „Śląskich Godów”. Rajd odbędzie się w ramach VI Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. Akcja ta ma na celu edukację społeczeństwa, mówienie o potrzebach ludzi chorych i cierpiących, a także pozyskiwanie środków na wsparcie działalności Hospicjum w Chorzowie. Wszystkie zebrane w ramach Pól Nadziei i Rajdu Rowerowego środki przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla pacjentów Hospicjum. Regulamin rajdu dostępny jest na stronie www.hospicjum-chorzow.pl oraz profilu FB Hospicjum w Chorzowie.

Obchody Dnia Flagi RP - 2.05
Obchody „Dnia Flagi RP Chorzów 2013” odbędą się 2 maja na terenie byłej jednostki wojskowej pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty przy ul. 75 Pułku Piechoty 3 w Chorzowie. Na uroczystości zapraszają Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Chorzowie ppłk. Robertem Jańczukiem. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak. Szczegółowe informacje na www.chorzow.wku.wp.mil.pl lub na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1343-dzien-flagi-rp-chorzow-2013-205.html

55 lat ZOO! Śląski Ogród Zoologiczny czeka na zdjęcia i wspomnienia - do 30.04
To będzie wyjątkowy rok dla naszego zoo. W 2013 roku mija bowiem 55 lat od otwarcia tego, jednego z największych polskich ogrodów zoologicznych. Z okazji obchodów 55-lecia, które planowane są na wrzesień br. chorzowski ogród zoologiczny przygotowuje specjalną, rocznicową wystawę fotograficzną ”55 lat śląskiego zoo w fotografii”. Z tego powodu zachęcamy wszystkich sympatyków i pracowników naszego ogrodu do „przekopania” swojej pamięci oraz domowych archiwów w poszukiwaniu zdjęć, a także wszelkiego rodzaju prywatnych historii i anegdot wiążących się z tym ważnym dla nas miejscem. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz wypożyczenie zdjęć dokumentujących zmiany zachodzące w zoo na przestrzeni tych wszystkich lat. Nadsyłane fotografie powinny być na odwrocie podpisane rokiem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, aby po zakończeniu wystawy możliwy był ich zwrot właścicielom. Do przesłanych materiałów należy ponadto dołączyć pisemną zgodę na ich publikację, zarówno w czasie wystawy, jak i w drukowanych materiałach promocyjnych Ogrodu. Na fotografie czekamy tylko do końca kwietnia! Każda osoba, której zdjęcia lub wspomnienia zostaną wykorzystanie, otrzyma w prezencie aktualny przewodnik po Śląskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zaproszenie do jego zwiedzania. Anegdoty i wspomnienia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl, natomiast zdjęcia należy przekazywać osobiście do sekretariatu zoo lub wysłać pocztą na adres:

Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
26.04 godz. 10.00, 12.00 Młoda Filharmonia – Wiosna z fletowym trelem

26.04 godz. 18.00 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, w programie utwory: J. Brahmsa i G. Gershwina

27.04 godz. 19.00 Widowisko Mariana Makuli „Moja, Nasza Klasa”

29.04 godz. 19.00 Komedia „Romeo i Julian” – w rolach głównych: H. Śleszyńska i P. Wawrzecki

30.04 godz. 19.00 Koncert Finałowy VIII Międzynarodowego Festiwalu G.G. Gorczyckiego, wystąpi zespół Audiofeels

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
26.04 godz. 18.00 Starochorzowska Galeria Stróżów Poranka – Koncert Wielkanocny, zespół Sauti

26.04 godz. 9.00, 11.00 Festiwal Otwartych Serc

27.04 godz. 10.00 Festiwal Otwartych Serc

27.04 godz. 10.00 Rodzinny Poranek Teatralny „Opowieści Wagantów”, Teatr Gry i Ludzie

27.04 godz. 15.00 Rodzinny Poranek Teatralny – warsztaty teatralno – bajkowe

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
26.04 godz. 11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży: Sztuka Opowiadająca

27.04 godz. 10.00 Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Razem

28.04 godz. 18.00 Śląska Wiosna Muzyczna – koncert w wykonaniu Orkiestry KWK Knurów i zaproszonych gości


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Hala MORIS, ul. Dąbrowskiego 113
27.04 godz. 16.00 KPR Ruch Chorzów – Sambor Tczew, PGNiG Superliga piłki ręcznej kobiet / faza play – off


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć