Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 866
2013-04-18

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 18.04 – 25.04.2013

23 kwietnia
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia

24 kwietnia
godz. 15.30 Komisja Edukacji

DYŻUR RADNEGO
25.04 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
Informacji udziela Kancelaria Rady Miasta – tel. 32 / 24 14 873

25 kwietnia o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXIII sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad :
• Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
• Składanie interpelacji przez radnych.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/531/13 z dnia 28.02.2013 roku w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
• Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Goniec Górnośląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Chorzowie dla terenu położonego w Chorzowie w rejonie ulic 3-go Maja, Żołnierzy Września i stawu „Amelung”
• Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/179/95 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26 października 1995 r. w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszowych za najem garaży
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonym przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy Alei Wojska Polskiego na rzecz osoby fizycznej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Maciejkowickiej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 121
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów od osób fizycznych udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Średniej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Ogrodowej i ul. Stacyjnej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stacyjnej
• Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu systemowego „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie


AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy do 14 kwietnia decydowali, na co wydać 1,6 mln zł
Mieszkańcy Chorzowa przez ponad trzy miesiące decydowali, na co wydać 1,6 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego. Głosy można było wrzucać do 20 urn zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Obecnie trwają prace komisji, która zlicza głosy, oddane na poszczególne zadania. Na początku maja nastąpi oficjalne ogłoszenie listy zadań do realizacji. Budżet obywatelski w Chorzowie jest realizowany po raz pierwszy.

Prezydent Chorzowa nagrodzony "Oskarem Śląskiego Rzemiosła"
13 kwietnia podczas Jubileuszowej XX Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach nagrodę "Oskara Śląskiego Rzemiosła" otrzymał Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. Jest to największa uroczystość organizowana przez katowicką Izbę Rzemieślniczą. Uroczystość wręczenia statuetek najlepszym przedsiębiorcom w regionie, z udziałem wielu znakomitych gości, odbyła się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wyróżnienia wręczyli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Jan Klimek, prezes zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1362-prezydent-chorzowa-nagrodzony-qoskarem-slaskiego-rzemioslaq.html

Plenerowa siłownia w Chorzowie II już działa
Siłownia na wolnym powietrzu powstała w okolicach ulicy Floriańskiej/Filarowej. Zainstalowano 11 urządzeń, w tym 6 dwustanowiskowych. Jednocześnie może ćwiczyć 17 osób, m.in. na narciarzu, biegaczu czy poręczach równoległych. Nawierzchnię siłowni wykonano z materiałów syntetycznych. To trzeci tego typu obiekt w Chorzowie. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni kosztowała blisko 157 tys. złotych.
Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1376-plenerowa-silownia-w-chorzowie-ii-juz-dziala.html

Chorzowscy uczniowie laureatami konkursów przedmiotowych
15 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2012/2013. Jedną z najliczniejszych grup laureatów konkursów, byli uczniowie chorzowskich szkół, którym wyróżnienia i gratulacje wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty Stanisławem Faberem złożył również Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Wiesław Ciężkowski.
Konkursy przedmiotowe cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego. W bieżącym roku szkolnym w konkursach wzięli udział uczniowie z 1036 szkół podstawowych (89 % wszystkich szkół z terenu województwa) oraz z 661 gimnazjów, czyli 97 % wszystkich gimnazjów z terenu województwa. Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1369-chorzowscy-uczniowie-laureatami-konkursow-przedmiotowych.html

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci
Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

Ruszył remont ulicy Armii Krajowej
Remont obejmie naprawę torowiska i jezdni od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granicy ze Świętochłowicami. Modernizacja drogi i torowiska połączona będzie z wymianą infrastruktury wodociągowej, gazowej i kanalizacji. Ulica zyska też nowe oświetlenie. Nad drogą, na nowych słupach trakcyjnych, zainstalowane zostaną lampy ledowe – wydajniejsze i zużywającej mniej energii elektrycznej.
Miasto na remont drogi wyda blisko 2 mln 700 tys. zł. Torowisko remontowane będzie w ramach unijnego projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Jego realizacja w kilku śląskich i zagłębiowskich miastach w sumie będzie kosztowała ok. 800 mln zł, z czego 59 procent to dofinansowanie unijne.

Oficjalne otwarcie Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach
Od soboty 13 kwietnia w Chorzowie odbywają się Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Szachach. Impreza organizowana jest w mieście po raz pierwszy. Na Śląsk przyjechali najlepsze szachistki i szachiści, by walczyć o mistrzowskie tytuły ale też i nagrody, których pula w tym roku przekroczyła 100 tysięcy złotych. Turniej podzielono na 9 rund, które odbywają się przez cały tydzień.
Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1317-indywidualne-mistrzostwa-polski-kobiet-i-mezczyzn-w-szachach-chorzow-13-2104.html

Festiwal Bluestracje - 13-21.04
Od 13 kwietnia trwa kolejna edycja festiwalu Bluestracje 2013. Koncerty i wydarzenia towarzyszące odbywają się w Chorzowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Tychach. Na finałowy koncert, jak co roku, zapraszamy do Teatru Rozrywki w Chorzowie (20 kwietnia). Szczegóły na www.bluestracje.pl oraz facebook.com/bluestracje.

Konkurs na ozdobę wielkanocną z surowców wtórnych rozstrzygnięty
Przed Świętami Wielkanocnymi upłynął termin zgłaszania prac konkursowych – ozdób wielkanocnych zrobionych z surowców wtórnych, czyli z odpadów. Jury oceniające ozdoby, pomimo mnóstwa pracy, miało również wiele przyjemności. Znowu okazało się, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic i potrafi bardzo pozytywnie zaskakiwać. Po burzliwych obradach jury postanowiło wybrać 27 prac, spośród których wyłoniono zwycięzców – pozostałe z wybranych prac otrzymały wyróżnienia.
Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1360-konkurs-na-ozdobe-wielkanocna-z-surowcow-wtornych-roztrzygniety.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Weekend zagra na otwarciu hali - 20.04
Bijący ogromną popularność przebój „Ona tańczy ze mną” zabrzmi w hali przy ul. Dąbrowskiego z okazji oficjalnego otwarcia obiektu – 20 kwietnia. Oprócz zespołu Weekend na estradzie wystąpią także grupy Boys i Ivan Komarenko.
To będzie prawdziwe święto dla fanów muzyki Disco i Dance. Tak mocnego zestawienia zespołów z niezwykle popularnej muzyki jeszcze w Chorzowie nie było. Koncert poprzedzi krótka część oficjalna. Wszyscy, którzy po ponad 7-miomiesięcznej przerwie, przyjdą do hali 20 kwietnia br. na inaugurację obiektu powinni bawić się znakomicie. Początek imprezy zaplanowaliśmy na godzinę 16:30, o 17:00 wystąpi zespół Weekend, a następnie grupa Boys i Ivan Komarenko ze swoją grupą taneczną. Widzowie będą mogli zdobyć autografy swoich ulubieńców, a w trakcie imprezy przeprowadzimy m.in. konkursy z nagrodami. Zapraszamy serdecznie do zabawy 20 kwietnia. Ceny biletów: 40 zł – normalny, 30 zł ulgowy (dla dzieci i młodzieży – do szkoły średniej włącznie). Bilety można nabyć już niebawem w systemie www.kupbilet.pl oraz w kasach MORiS.

I Festiwal Muzyki Kameralnej - Chorzowska Wiosna Muzyczna - 20.04-18.05
20 kwietnia o godz. 19.00 koncertem w kościele p.w. św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie rozpocznie się pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej - Chorzowska Wiosna Muzyczna. W ramach festiwalu zapraszamy na 5 koncertów, które odbędą się kolejno w kościołach parafii p.w. św. Józefa i św. Floriana w Chorzowie, Chorzowskim Centrum Kultury, Miejskim Domu Kultury Batory, a na zakończenie w kościele p.w. św. Jadwigi w Chorzowie. Chorzowska Wiosna Muzyczna, to projekt muzyczny, dzięki któremu usłyszymy zespoły kameralne, w skład których wchodzą młodzi muzycy wywodzący się z Akademii Muzycznej w Katowicach. W programie usłyszymy utwory wielkich kompozytorów - W.A. Mozarta, L. v. Beethovena, Johannesa Brahmsa, F. Schuberta i A. Dvořáka. Organizatorami wydarzenia jest Miasto Chorzów i Stowarzyszenie Silesian Art Ensemble.

Więcej na stronie UM Chorzów:
www.chorzow.eul/aktualnosci/1364-i-festiwal-muzyki-kameralnej-chorzowska-wiosna-muzyczna-2004-1805.html

Motocykliści opanują Jagiellońską - 20.04
Członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego TIGER RIDERS z siedzibą w Chorzowie, wspólnie z Urzędem Miasta organizują 20 kwietnia między 10.30 a 15.00 akcję zbiórki krwi dla dzieci pod hasłem MOTOSERCE 2013. Jest to impreza ogólnopolska. Na ulicy Jagiellońskiej stanie scena. W programie m.in. pokaz i parada motocykli ulicami Chorzowa (ok 500 maszyn), pokazy sportowe oraz ratownictwa drogowego, a także występy artystyczne. Podczas trwania Motoserca zorganizowana będzie zbiórka krwi. Imprezę zakończy koncert zespołu Cree ok. godz. 16.30.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1272-motocyklisci-opanuja-jagiellonska-2004.html

Konferencja prasowa złotych medalistów 2013 - 23.04
23.04.2013r o godzinie 14.00 w salce konferencyjnej przy ulicy Lompy w Chorzowie odbędzie się konferencja prasowa z czołowymi zawodnikami klubu TS AKS CHORZÓW z udziałem władz Chorzowa.

Zaproszeni medaliści z 2013r:
1. Agnieszka Gortel – Mistrzyni Polski w maratonie,brązowa medalistka w półmaratonie
2. Anna Polok –Mistrzyni Europy w Grapplingu
3. Maciej Polok – Mistrz Europy w Grapplingu
4. Małgorzata Gorzkowska – Halowa V-ce Mistrzyni Polski w biegu na 400 m
5. Kajetan Duszyński – Halowy brązowy medalista w biegu na 400 m
6. Jacek Wierzbicki – medalista w Halowych Mistrzostwach Polski dla niesłyszących

Na spotkanie zaprasza Prezes klubu TS AKS CHORZÓW Ryszard Mateusiak

Szukasz pracy, przyjdź na Targi - 23.04
XXVI TARGI PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w XXVI Targach Pracy, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego 113 w dniu 23.04.2013 w godzinach od 10:00 – 13:00.

Pracodawców zainteresowanych przedstawieniem ofert pracy zapraszamy na godzinę 9:00 i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Targach do dnia 18.04.2013 pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.
Tel: 32 34 97 119, 32 34 97 129, 32 3497 134 adres e-mail: kach@praca.gov.pl 

Prezentacja pierwszej koncepcji zagospodarowania Rynku w Chorzowie i debata - 23.04
23 kwietnia o godz. 17.00 w Teatrze Rozrywki (mała scena) odbędzie się debata na temat kierunków zmian chorzowskiego Rynku i prezentacja pierwszej koncepcji zagospodarowania przestrzeni między Urzędem Miasta a Parkiem Hutników autorstwa architekta Jerzego Stożka.

Dzień Recyklingu w Chorzowie - 25.04
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza dzieci i młodzież oraz ich opiekunów szkolnych na OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ RECYKLINGU, który odbędzie się 25 KWIETNIA 2013R.

Obchody odbędą się na boisku przy ul. Pokoju, należącym do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu (MORiS). Dni Recyklingu zostały zaplanowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach Miasta, aby poprzez zabawę uczyć o:
- recyklingu,
- segregacji odpadów komunalnych,
- zapobieganiu powstawania odpadów,
- maksymalnym ograniczeniu ich powstawania i innych prawidłowych zachowaniach ekologicznych.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1361-dzien-recyklingu-w-chorzowie-2504.html

Kwietniowa wystawa w galerii MM - 2-24.04
Miejska Galeria Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie zaprasza w dniach 02 - 24 kwietnia br. na wystawę "GRUPPA ...". Wernisaż odbędzie się 2 kwietnia o godz.17.00. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.
www.galeriamm.eu

55 lat ZOO! Śląski Ogród Zoologiczny czeka na zdjęcia i wspomnienia - do 30.04
To będzie wyjątkowy rok dla naszego zoo. W 2013 roku mija bowiem 55 lat od otwarcia tego, jednego z największych polskich ogrodów zoologicznych. Z okazji obchodów 55-lecia, które planowane są na wrzesień br. chorzowski ogród zoologiczny przygotowuje specjalną, rocznicową wystawę fotograficzną ”55 lat śląskiego zoo w fotografii”. Z tego powodu zachęcamy wszystkich sympatyków i pracowników naszego ogrodu do „przekopania” swojej pamięci oraz domowych archiwów w poszukiwaniu zdjęć, a także wszelkiego rodzaju prywatnych historii i anegdot wiążących się z tym ważnym dla nas miejscem. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz wypożyczenie zdjęć dokumentujących zmiany zachodzące w zoo na przestrzeni tych wszystkich lat. Nadsyłane fotografie powinny być na odwrocie podpisane rokiem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, aby po zakończeniu wystawy możliwy był ich zwrot właścicielom. Do przesłanych materiałów należy ponadto dołączyć pisemną zgodę na ich publikację, zarówno w czasie wystawy, jak i w drukowanych materiałach promocyjnych Ogrodu. Na fotografie czekamy tylko do końca kwietnia! Każda osoba, której zdjęcia lub wspomnienia zostaną wykorzystanie, otrzyma w prezencie aktualny przewodnik po Śląskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zaproszenie do jego zwiedzania. Anegdoty i wspomnienia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl, natomiast zdjęcia należy przekazywać osobiście do sekretariatu zoo lub wysłać pocztą na adres:

Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 02 - 24 kwietnia br. na wystawę "GRUPPA ...". Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
18.04 godz. 18.00 Klasyka Amerykańskiego Kina

19.04 godz. 19.00 Koncert Pectus

20.04. godz. 18.00 Spektakl taneczny „Królowa Śniegu”

22.04. godz. 19.00 Niebudek & Szalonek Show

23.04. godz. 19.00 Z cyklu Inne Granie – Artur Maćkowiak, Generał Stilwell, L.A.S.

24.04 godz. 19.00 Koncert Grzegorza Poloczka

25.04. godz. 11.00 i 17.00 Młoda Filharmonia

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
19.04. godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika

23.04. godz. 18.00 Wernisaż wystawy Grupy Krajcok’12

24.04. godz. 18.00 Muzyczne spotkanie rodzinne z rodziną Pielok

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
22.04. godz. 18.00 Poplenerowa wystawa Polskiego Związku Turystyczno-Krajoznawczego

23.04 godz. 10.00 Spotkanie klubu rozmaitości Pegaz


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Hala MORIS, ul. Dąbrowskiego 113
22.04. godz. 13.00 Mistrzostwa Chorzowa szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej Juniorek

Stadion lekkoatletyczny ul. Lompy 10a
24.04. godz. 10.00 Święto Latawca dla Przedszkolaków
25.04. godz. 11.00 Mistrzostwa Chorzowa szkół podstawowych w sztafecie szwedzkiej i sztafecie 4 x 100 m

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” ul. Katowicka (hotel)
19-21.04 Indywidualne Mistrzostwa Polski
Kobiet i Mężczyzn w SZACHACH, VII RUNDA, VIII RUNDA I IX RUNDA, Uroczyste zakończenie Mistrzostw


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 23 kwietnia godz. 17.35

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć