Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 859
2013-02-28

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
28.02 - 7.03.2013
(pok. 201)

5 marca
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

7 marca
godz. 7.30 Komisja Kultury i Sportu (spotkanie w Chorzowskim Centrum Kultury)

DYŻUR RADNEGO
7.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Grzegorz Krzak.

XXXI Sesja Rady Miasta Chorzów
28 lutego odbyły się obrady XXXI Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty następujących uchwał:
1. W sprawie emisji obligacji Miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji.
3. W sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.
4. W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
5. W sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. W sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie.
7. W sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Batory” w Chorzowie.
8. W sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie.
9. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020.
10. W sprawie zmiany uchwały Nr XI/181/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
11. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.
13. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15. W sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Chorzów.
16. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego pomiędzy ul. Okrężną a granicą miasta Bytom.
17. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki.
18. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.
19. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.
20. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Lwowską 8.
21. W sprawie o zmianie uchwały nr LIV/1045/10 Rady Miasta z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Truchana 10 i ul. Zjednoczenia 1 stanowiących własność Miasta Chorzów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.
22. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja.
23. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja.
24. W sprawie o nadaniu Technikum Mechaniczno - Elektrycznemu w Chorzowie imienia Nikoli Tesli.
25. W sprawie o nadaniu V Liceum Ogólnokształcącemu w Chorzowie imienia Nikoli Tesli.


AKTUALNOŚCI

Spotkanie z poczwórną medalistką Moniką Hojnisz
Niespełna 22–letnia Hojnisz, studentka katowickiej AWF, 27 lutego została zaproszona na spotkanie z władzami rodzinnego Chorzowa. Gratulowali jej przewodniczący Rady Miasta Henryk Wieczorek i prezydent Andrzej Kotala, od którego dostała m.in. laptopa, aby mogła być zawsze w kontakcie z najbliższymi. Monika z laptopa się ucieszyła, bo – jak wyznała – jest internetowym nałogowcem. Monika Hojnisz najpierw wywalczyła brąz MŚ w biegu na 12, 5 km ze startu wspólnego (Nove Mesto, Czechy), a potem w Bańsko (Bułgaria) zdobyła złoto w biegu na dochodzenie na 10 km, oraz brązowe medale w biegu na 15 km i sprincie na 7,5 km.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1212-spotkanie-z-poczworna-medalistka-monika-hojnisz.html

5,5 tys. dowodów straci ważność - miasto przypomina o wymianie
Wiesz, do kiedy ważny jest Twój dowód? Sprawdź, bo z nieważnym dowodem osobistym możesz mieć problemy. W 2013 roku tylko z powodu upływu terminu ważności, dowód będzie musiało wymienić w Chorzowie 5,5 tys. osób. Do tego dochodzi bieżąca wymiana z powodu kradzieży, zniszczenia, utraty czy zmiany danych. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna, a sama procedura prosta - wystarczy pobrać i wypełnić wniosek, do którego trzeba dołączyć dwa zdjęcia – lewy półprofil z widocznym lewym uchem. Komplet dokumentów należy osobiście złożyć w pokoju nr 7.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1200-55-tys-dowodow-straci-waznosc-miasto-przypomina-o-wymianie.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Inauguracja V Chorzowskiego Festiwalu Nauki już 11 marca!
Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych, zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w V Chorzowskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna formuła, choć nieco inna niż w latach ubiegłych, opiera się na tym samym założeniu: nauka jest częścią naszych dążeń, kształtowania naszych osobowości i prób odpowiedzi na pytania wykraczające czasami poza potrzeby dnia codziennego. W tym roku główne wydarzenia festiwalowe odbywać się będą na uczelniach wyższych i instytucjach badawczych znajdujących się na terenie Chorzowa. Do współpracy zaproszono Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Bankową, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Śląską Wyższą Szkołę Informatyczno - Medyczną oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda i Planetarium Śląskie. Bogata i różnorodna oferta naukowa z różnych dziedzin nauki, która zostanie zaprezentowana w ramach V Festiwalu Nauki, pozwoli lepiej, niż w latach ubiegłych, zaprezentować aspiracje badawcze i potencjał chorzowskich uczelni. Festiwal potrwa do 15 marca.

Więcej na stronie www.festiwalnauki.chorzow.eu

Ważne! Nowe zasady świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Chorzowie
Od 1 marca nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie Chorzowa, realizowaną dotychczas przez Pogotowie Ratunkowe w Chorzowie, zapewniać będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ADO-MED.2 przy ul. Stefana Batorego 19 (nr tel. 32 784 35 20 i tel. 32 784-35-22).

Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1219-wazne-nowe-zasady-swiadczenia-nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotnej-w-chorzowie.html

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej
MZUiM informuje, że od poniedziałku 11.03 br. wjazd na ul. Jagiellońską będzie możliwy tylko dla posiadaczy elektronicznych kart dostępowych. W chwili obecnej dobiega końca wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców ul. Jagiellońskiej i podmiotów zaopatrujących obiekty handlowe. Posiadacze Zaświadczeń mogą odbierać w siedzibie MZUiM elektroniczne karty dostępowe umożliwiające wjazd w ul. Jagiellońską.

Więcej informacji na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1218-uwaga-zmiana-organizacji-ruchu-na-ulicy-jagiellonskiej.html

55 lat ZOO! Śląski Ogród Zoologiczny czeka na zdjęcia i wspomnienia
W 2013 roku mija 55 lat od otwarcia jednego z największych polskich ogrodów zoologicznych. Z okazji obchodów, które planowane są na wrzesień br., Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie chce prześledzić historię powstawania i rozwoju zoo przygotowując specjalną, rocznicową wystawę fotograficzną ”55 lat śląskiego zoo w fotografii”. Z tego powodu zachęca wszystkich sympatyków i pracowników ogrodu do „przekopania” swojej pamięci oraz domowych archiwów w poszukiwaniu zdjęć, a także wszelkiego rodzaju prywatnych historii i anegdot wiążących się z tym ważnym miejscem. Nadsyłane fotografie powinny być na odwrocie podpisane rokiem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, aby po zakończeniu wystawy możliwy był ich zwrot właścicielom. Do przesłanych materiałów należy ponadto dołączyć pisemną zgodę na ich publikację, zarówno w czasie wystawy, jak i w drukowanych materiałach promocyjnych Ogrodu. Na fotografie czekamy tylko do końca kwietnia!

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1216-55-lat-zoo-slaski-ogrod-zoologiczny-czeka-na-zdjecia-i-wspomnienia-do-3004.html

25.02-7.03 - Spotkania informacyjne ws. nowego systemu zbierania odpadów
Zapraszamy mieszkańców Chorzowa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowego systemu zbierania odpadów komunalnych. Harmonogram spotkań z mieszkańcami na terenie Chorzowa dostępny jest na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1143-spotkania-informacyjne-ws-nowego-systemu-zbierania-odpadow.html

Wystawa "Wiesław Obrzydowski-malarstwo" - 4-26.03
4 marca o godz. 17.00 w Miejskiej Galerii Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie odbędzie się wernisaż wystawy "WIESŁAW OBRZYDOWSKI - malarstwo" z kolekcji Elżbiety i Mariana Biesiadów. Ekspozycję oglądać będzie można do 26 marca. Wstęp wolny.


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
3.03 godz. 18.00 Początkiem był chaos – spektakl Studia Tańca Współczesnego TENDI

4.03 godz. 18.00 „Jako Je Ślonsko Palma” z cyklu „Pogodomy o Śląsku?” z Markiem Szołtyskiem

5.03 godz. 19.00 Koncert charytatywny dla Kacpra Skalskiego. Wystąpią: Łowcy.B, Marcin Kindla i jego gość specjalny Jacek Stachurski

6.03 godz. 18.00 „Klimakterium… i już” Teatr Capitol z Warszawy

7.03 godz. 11.00 i 17.00 Młoda Filharmonia „ Wrażenia Muzyką Malowane”

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
1.03 godz. 18.00 Babskie klachy na Dzikim Zachodzie – impreza tylko dla pań

2.03 godz. 15.00 Mistrzostwa Śląska w Szachach Błyskawicznych – turniej indywidualny

3.03 godz. 15.00 Mistrzostwa Śląska w Szachach Błyskawicznych – turniej drużynowy

7.03 godz. 9.00 Mistrzostwa Chorzowa Szkół Podstawowych w Szachach

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
1.03 godz. 18.00 X Jubileuszowy Babski Comber 2013

2.03 godz. 10.00 Warsztaty Historycznych Gier Strategicznych „Ogniem i Mieczem”

2.03 godz. 18.00 X Jubileuszowy Babski Comber 2013

3.03 godz. 18.00 X Jubileuszowy Babski Comber 2013

4.03 godz. 12.00 Rozpoczęcie konkursu „Góra Pisanek”

5.03 godz. 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz”

5.03 godz. 12.00 Wernisaż Wielkanocnej Wystawy Klubu Rękodzieła Ewa

7.03 godz. 17.00 Rozpoczęcie zajęć Dogoterapii Artystycznej dla Dzieci

7.03 godz. 18.00 X Jubileuszowy Babski Comber 2013


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Lodowisko: ul. Katowicka i ul. 3 Maja 78
W Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie przy ulicy Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja.

GODZINY OTWARCIA ŚLIZGAWEK:

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł

Kompleks Sportowy „Hajduki”, ul. Graniczna 92
1.03 godz. 18.00 Ekstraklasa Futsalu - CLEAREX CHORZÓW – GKS Tychy

2.03 godz. 17.00 Superliga piłki ręcznej kobiet – KPR RUCH CHORZÓW – Olimpia Nowy Sącz

4.03 godz. 12.40 Mistrzostwa Chorzowa szkół ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej Juniorek

Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55
6.03 godz. 12.00 Mistrzostwa Chorzowa szkół gimnazjalnych w Piłce Ręcznej chłopców

Beskidy Brenna
7.03 godz. 10.00 Puchar Chorzowa w Narciarstwie Alpejskim dla uczniów szkół podstawowych


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć