Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 854
2013-01-24

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
24.01 - 31.01.2013
(pok. 201)

29 stycznia
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

29 stycznia
godz. 14.30 Komisja Zdrowia

30 stycznia
godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
31.01 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Marek Krupa.

XXIX Sesja Rady Miasta Chorzów
31 stycznia o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXIX Sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad znalazły się punkty w sprawie podjęcia uchwał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2046 uchwała przyjmuje nazwę: o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Metalowców, Katowickiej i Towarowej.
9. Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej Chorzowie przy ul. Wolności 111
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20a.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej od Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki wraz z nakładami poniesionymi na budowę wiaduktu nad ul. Nomiarki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki.
17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
19. Zamknięcie obrad.


ODBYŁO SIĘ

Zmarł prezes Śląskiej Fundacji "Pomoc niepełnosprawnym"
Dnia 23 stycznia br. zmarł Grzegorz Zymanek - prezes Śląskiej Fundacji „Pomoc Niepełnosprawnym”, radny Miasta Chorzów II kadencji (w latach 1994 – 1998).
Grzegorz Zymanek urodził się w 1949 roku. Był wieloletnim działaczem pracującym na rzecz osób niepełnosprawnych w Chorzowie. Sam będąc niepełnosprawnym, jak nikt inny zauważał bariery jakie napotykają osoby niepełnosprawne - dlatego cały czas skutecznie zabiegał o poprawę warunków życia tej grupy. Uroczystości pogrzebowe Grzegorza Zymanka rozpoczną się 26 stycznia br. o godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym.

Młodzi sportowcy otrzymali nagrody i stypendia
18 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miasta na dużej sali posiedzeń odbyło się spotkanie prezydenta Chorzowa ze sportowcami, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach indywidualnych. Najlepsi otrzymali stypendia sportowe i nagrody.

Fotorelacja na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1097-mlodzi-sportowcy-otrzymali-nagrody-i-stypendia.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

PGM wybuduje budynek z mieszkaniami komunalnymi
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Ligonia i Pudlerskiej w Chorzowie II. Budynek będzie miał 4 kondygnacje. Pomieści 19 mieszkań. Mieszkania będą w pełni wykończone pod wynajem. Koszt budowy oszacowano na 3 mln 950 tys. złotych, z czego 30% kosztów pokryje dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowa ma zakończyć się w 2014 roku.

Ferie w Chorzowie - oferta dla dzieci i młodzieży
FERIE 2013 - propozycje dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii zimowych, gdzie organizatorami są instytucje oświatowe, stowarzyszenie i instytucje kultury dostępne są na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1096-ferie-w-chorzowie-oferta-dla-dzieci-i-mlodziezy.html

5 lat Chorzowskiego Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury obchodzi jubileusz 5-lecia swojej działalności. 27 stycznia od godz. 17.30 przed budynkiem ChCKu przy ul. Sienkiewicza 3 będzie można oglądać animacje w wykonaniu „Teatru Gry i Ludzie„ z Katowic oraz Tancerzy ognia. O godz. 18.00 rozpocznie się część artystyczna. Głównym punktem obchodów będzie Rewia Taneczna „Od Sinatry do Prince’a” z choreografią i w reżyserii Tomasza Micha. Oprawę artystyczną w foyer zapewni Damski Kwartet Wiolonczelowy z koncertem pt. „Muzyka filmowa”.

68. Rocznica Wyzwolenia Chorzowa
25 stycznia obchodzimy 68. Rocznicę Wyzwolenia Chorzowa spod okupacji hitlerowskiej. O godz. 12.00 nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności w Parku Hutniczym. Po uroczystości kwiaty zostaną złożone także pod Obeliskiem na cmentarzu w Chorzowie Starym.

Marsz Pamięci o Ofiarach Obozu
26 stycznia odbędzie się tradycyjny „Marsz na Zgodę” upamiętniający ofiary Tragedii Górnośląskiej. Po raz piąty uczestnicy chcą w ten sposób wyrazić pamięć o tych, którzy zginęli w 1945 roku. Trasa marszu rozpoczyna się o godzinie 12:00 z placu Wolności w Katowicach. Około 13:40 planowane jest dotarcie pod halę targową w Świętochłowicach (obecnie TESCO i Biedronka), gdzie zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty. Następnie wszyscy udają się pod bramę obozu Zgoda. Tam (ok. 14:20) odbędą się przemówienia zaproszonych gości oraz złożenie wieńców. Marsz jest organizowany przez Ruch Autonomii Śląska.

VII Rocznica Tragedii Wystawy Gołębi
28 stycznia mija 7 lat od tragedii na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Jak co roku władze samorządowe i wojewódzkie złożą kwiaty pod pomnikiem na terenie MTK.

Lodowisko dla dzieci za darmo! Promocja na terenie "Białego Orlika"
Od 7 stycznia do końca miesiąca dla rodzin chcących korzystać z niedawno otwartego lodowiska "Biały Orlik" przy ul. 3 Maja 78 w Chorzowie przygotowano ofertę promocyjną. Rodzinna oferta specjalna polega na tym, że każde dziecko, które przyjdzie na lodowisko „Biały Orlik” wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym może korzystać ze ślizgawki za darmo. Rodzic płaci za swój bilet normalną stawkę (5 zł). W przypadku, gdy z dzieckiem (dziećmi), przyjdzie dwoje rodziców, dzieci mają wstęp darmowy, a rodzice kupują bilety ulgowe w cenie 3 zł. Warunkiem koniecznym do skorzystania z naszej oferty jest okazanie przez rodziców i dzieci dokumentów potwierdzających więzy rodzinne (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00.

31.01 - Sesja Rady Miasta
31 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta. Porządek obrad dostępny na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1090-sesja-rady-miasta-3101.html


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 7 – 28 stycznia br. na wystawę "Tadeusz Skurkiewicz (1923-2011) - malarstwo". Galeria czynna: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
25.01 godz. 18.00 i 20.30 Kabaret Młodszych Panów

26.01 godz. 18.00 „Spod Chmury Kapelusza” Czesław Niemen - koncert w wykonaniu Joachima Perlika

28.01 godz. 19.00 „Cholonek” w wykonaniu Teatru Korez

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
26.01 godz. 10.00 „Tymoteusz Rymcimci” z cyklu Rodzinny Poranek Teatralny

26.01 godz. 11.00 „Dziwny Świat Lalek Teatralnych” z cyklu Rodzinny Poranek Teatralny

30.01 godz. 18.00 „Hej, Kolęda” z cyklu Muzyczne Spotkanie Rodzinne

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
25.01 godz. 18.00 Koncert Uczniów i Nauczycieli III LO im. S. Batorego

26.01 godz. 20.00 Koncert Beth Hart – wokalistki znanej z mieszanki bluesa, rocka, gospel i pop. Prócz śpiewania, piosenkarka zajmuje się także grą na wielu instrumentach, komponowaniem i tworzeniem tekstów.

29.01 godz. 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości kulturalnych PEGAZ

31.01 godz. 18.00 Wernisaż Wystawy Cypriana Noconia

Kino Studyjne „Panorama” ul. Wolności 19 / 21
25 - 31.01
Godz. 17.00 To tylko wiatr
Godz. 19.00 To tylko wiatr (29.01 tylko godz. 17)

29.01 godz. 19.00 Filmowy Chorzów – „Piąta pora roku”. Przed filmem dyskusja dotycząca nowego kina śląskiego


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Lodowisko: ul. Katowicka i ul. 3 Maja 78
W Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie przy ulicy Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja.

GODZINY OTWARCIA ŚLIZGAWEK:

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł

Kompleks Sportowy „Hajduki” ul. Graniczna 92
26.01 godz. 16.00 PGNiG Superliga piłki ręcznej kobiet KPR Ruch Chorzów – Start Elbląg


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć