Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 849
2012-12-20

Wesołych Świąt


RADA MIASTA

DYŻUR RADNEGO
27.12. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201 dyżur pełnić będzie radny Piotr Wróblewski.

XXIX Sesja Rady Miasta Chorzów
20 grudnia odbyły się obrady XXIX Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty uchwał m.in.:

  • w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2046.

  • w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

  • w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Miasto Chorzów zadania prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

  • w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2013 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

  • w sprawie o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego przysługującego miastu Chorzów do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

  • w sprawie nadania Zespołowi Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie imienia Nicoli Tesli.


ODBYŁO SIĘ

11 zł i 15.50 zł - tyle za śmieci zapłacą mieszkańcy Chorzowa
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wniósł projekt uchwały zmieniający stawki za wywóz odpadów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Uchwała przeszła 22 głosami przy jednym głosie wstrzymującym. Nowe stawki na osobę to: 11 złotych za odpady segregowane i 15,50 za śmieci nieposegregowane.

Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy za nami
Kilka tysięcy chorzowian odwiedziło w ciągu dwóch dni Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. W powietrzu unosił się zapach wędzonych wędlin, piernika i grzanego wina. Dla dzieci największą atrakcją była zagroda zwierząt i karuzela przywieziona ze Śląskiego Wesołego Miasteczka. Dorosłych po raz kolejny urzekał Remigiusz Rączka, który zdradzał tajniki śląskiej kuchni i Mirek Szołtysek ze swoimi anegdotami dotyczącymi śląskich tradycji. Gwar na jarmarku przycichał , gdy ostatni śląski kataryniarz wprawiał w ruch mechanizm urządzenia rodem z bajek. Ze sceny padały życzenia - te specjalne skierował do mieszkańców prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Strażacy życzyli natomiast bezpiecznych świąt ostrzegając przed czadem, który o tej porze roku jest wyjątkowo groźny.
Fotorelacja z jarmarku: http://chorzow.eu/test-galerii/category/25-jarmark-swiateczny2012.html

Miasto wsparło Ruch Chorzów i kupiło akcje klubu za 999999 zł
Miasto Chorzów objęło akcje nowej emisji Ruchu za sumę 999 999 złotych. Samorząd zakupił dokładnie 769.230 akcji. Cena nominalna każdej z nich wynosi 1 zł, a wartość emisyjna 1.30.

Ledowe instalacje ożywią fontanny
Po raz pierwszy na fontannie na Placu Matejki i rzeźbie przy ulicy Sienkiewicza koło Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie na całą zimę zainstalowana została konstrukcja świetlna, która po zapadnięciu zmroku pozwoli uzyskać imponujący efekt płynącej wody. Chłopiec z łabędziem i fontanna skąpane są światłem złożonym z tysięcy ledowych punktów świetlnych.

Budżet na 2013 rok przyjęty
Radni Chorzowa przyjęli budżet na 2013 rok. W ocenie Małgorzaty Kern - skarbnika miasta, budżet roku 2013 będzie budżetem wymagającym. Kryzys wyraźnie odbija się na przewidywanych mniejszych dochodach roku 2013, w szczególności wpływach z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Tymczasem wydatki miasta rosną szybciej niż dochody. Wynika to głównie z niechlubnej tendencji obciążania samorządów przez państwo dodatkowymi zadaniami, za którymi nie idą dodatkowe pieniądze.

Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1011-budzet-na-2013-rok-przyjety.html

Ogień z Groty Narodzenia dotarł do Chorzowa
Ogień zapalony w Grocie Narodzenia jest już w Chorzowie. Podczas 29. sesji Rady Miasta ogień wnieśli harcerze Hufca Chorzów. W odczytanym przesłaniu harcerze napisali:
"Prosimy o przyjęcie z naszych rąk Betlejemskiego Światła Pokoju. Jak co roku staramy się, by ten wyjątkowy płomień dotarł do wszystkich tych, którzy na niego czekają. W tym roku nasza służba przebiega pod hasłem: "Odważ się być dobrym" (...) Dzielimy się więc Ogniem z Betlejem, licząc że idea ta obejmie nie tylko środowiska harcerskie, ale również wszystkich tych, którzy przyjmą pod swój dach Betlejemskie Światło Pokoju”.

Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1010-ogien-z-groty-narodzenia-dotarl-do-chorzowa.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

21 grudnia – Otwarcie „Białego Orlika”
Aż dwa lodowiska będą dostępne dla mieszkańców w tym roku w Chorzowie. 21 grudnia o godz. 16.00 otwarty zostanie "Biały orlik" czyli drugie lodowisko w Chorzowie. Obiekt powstał w ramach pilotażowego programu rządowego. Biały orlik działać będzie przy ul. 3 Maja 78. Lodowisko o wymiarach 17,5 x 30m będzie oświetlone, a tuż przy nim stanie wypożyczalnia sprzętu oraz punkt ostrzenia łyżew. Lód będzie czyszczony i wygładzany przy pomocy rolby. Lodowisko czynne będzie codziennie od 10.00 do 20.00, a w piatki i soboty do 21.00. Tym samym w Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie przy ulicy Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja. Do 26 grudnia w godzinach ślizgawki będą darmowe (limit na lodzie to 60 osób) - 25.12 lodowiska nieczynne, 24.12 do godz.16.00.

Podczas uroczystości otwarcia 21 grudnia będzie można zobaczyć występy młodych mistrzów łyżwiarstwa - uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu.

GODZINY OTWARCIA ŚLIZGAWEK

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł

Do 23 grudnia - Szopka na kółkach, czyli Muzeum Śląskie w tramwaju
Muzeum Śląskie po raz dziewiąty serdecznie zaprasza do przejażdżki w otoczeniu wyjątkowych eksponatów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Od 11 grudnia mieszkańcy Chorzowa będą mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę w zabytkowym tramwaju, która przybliży sztukę i kulturę mającą korzenie w naszym codziennym życiu oraz tradycyjnych obrzędach i zwyczajach ludowych.

Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/988-szopka-na-kolkach-czyli-muzeum-slaskie-w-tramwaju-do-3112.html

26 grudnia - XXIX Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego
Już po raz 29 zapraszamy do udziału w Świątecznym Turnieju Tenisa Stołowego im. Janusza Stachowskiego. Tradycyjnie w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia spotkamy się przy stole ping-pongowym. Tegoroczny turniej rozpocznie się 26.12.2012 r. o godz. 10.00 w hali przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie (Kompleks Sportowy „Hajduki”). Zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.45. Udział w turnieju jest bezpłatny. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach: mężczyźni do 25 lat, mężczyźni powyżej 25 lat, kobiety. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik otrzyma upominek związany z turniejem.

27 grudnia – Chorzowski bunkier będzie dostępny dla zwiedzających
27 stycznia o godz. 11.00 nastąpi uroczyste otwarcie bunkra pochodzącego z czasów sprzed II wojny światowej. Obiekt od 4 lat był restaurowany. Miasto na jego remont przekazało ponad 120 tys. złotych. Teraz będą mogły z niego korzystać szkoły, organizując „żywe lekcje historii”.

28 grudnia - XII edycja Międzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka

Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1006-xii-edycja-miedzynarodowego-festiwalu-strozow-poranka-2812.html


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
28.12. godz. 18.00 Koncert Galowy „Przy świątecznym stole” w ramach Festiwalu Stróżów Poranka

31.12 godz. 21 Rewia Sylwestrowa „Od Sinatry do Prince’a”

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
27.12 godz. 18.00 koncert zespołu „Anielsi” oraz wernisaż „Aniołowo”

29.12 godz. 10.00 i 11.00 Rodzinny poranek teatralny – spektakl teatralny „Trzy Koty” i warsztaty plastyczne

31.12 godz. 10.00 Zabawa sylwestrowa

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
20.12 godz. 17.00 Wręczenie nagród Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury

21.12 godz. 17.00 Świąteczne spotkanie Śląskiej Fundacji „Pomoc Niepełnosprawnym”

21.12 godz. 18.00 Spektakl teatralny „Kopciuszek”

31.12 godz. 20.00 Bal sylwestrowy

Kino studyjne Panorama ul. Wolności 19/21
28-30.12
godz. 17.00 Niebo w gębie
godz. 19.00 Niebo w gębie


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Lodowisko: ul. Katowicka i ul. 3 Maja 78
W Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie przy ulicy Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja. Do 26 grudnia w godzinach ślizgawki będą darmowe (limit na lodzie to 60 osób) - 25.12 lodowiska nieczynne, 24.12 do godz.16.00.


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Biura Prasowego życzą samych dobrych wiadomości.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć